google4e703bb5291a4118
top of page

NAŠa kRAJina

Objavuj krajinu vo svojom vnútri 

Film o Nás

“Cítim, že je dôležité, aby človek rozpoznal svoju skutočnú podstatu...že všetky skutočné hodnotné zmeny v spoločnosti môžu nastať až zmenou človeka na jeho vnútornej úrovni. Tou naozajstnou cestou je cesta do nášho vnútra. Mám tým na mysli: Zmeníš Seba – Zmeníš Svet, v ktorom žiješ. A nie naopak. (režisér filmu Mike Satori)                                                                                                                        

Inspiratori Spolu.JPG

"Cieľom projektu je rozšírenie po-vedomia osobnej zodpovednosti za všetko čo človek v živote tvorí. Od myšlienky, až po konanie. Poukazujeme na dôležitosť skrze krajinu a ľudí ako na jeden celok. Na Život v Jednote."

SPOLUPRACUJME
TRANSFORMUJME - TVORME SPOLOČNE ZDRAVÚ 
SPOLOČNOSŤ V JEDNOTE

Záhradkár Vedomy clovek.JPG

Projekt je zameraný k ľudom, ktorí túžia vsúpiť do svojej sily a podporiť tak svoju tvorivosť, motiváciu k práci a nájdenie zmyslu života.

Video pojednáva o dôležitých hodnotách pre spoločnosť ako sú spolupráca, tvorivosť, a odhodlanie objavovať a napĺňať svoj skutočný ľudský potenciál. Dané témy približujeme cez výpovede ľudí, ktorých poslaním je rozvíjanie vedomého života v rámci celej spoločnosti. Ich dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach budú divákovi priblížené cez ich výpovede, v ktorých nám približujú svoje úprimné, skúsenosťou nadobudnuté poznanie. (Viď. video ukážka od 1.36 sek).

VIDEO UKÁŽKY

SATORI CINEMA pripravuje audio-vizuálne a fotografické diela (dokumentárno - sociálne - vzdelávacie), vďaka ktorým si divák  bude mať možnosť uvedomiť svoju skutočnú podstatu a hodnotu života, existencie samotnej.

Inšpirátori vystupújuci v diele:

Braňo Rybička - téma: Ako byť naozaj šťastným
Peter Planieta - téma: Vysoké Vibrácie
Bea Hlohovská - Vedomý život, Vedomé Partnerstvo
Martin Thám , František Jr Schramm - Vedomé tvorenie
Emil Páleš, téma: Hlbší (vyšší) zmysel života
Lenka Holotnákova, téma: Spolupráca - dôležitosť a krása Života
Michal Satori, téma: Využitie svojho potenciálu 

Je pre nás dôležité aby naša kreatívna práca dosahovala kvalitné technické prevedenie a stala sa tak pútavou pre široký okruh diváckej verejnosti.

Vopred  ďakujeme za vašu finančnú podporu. Vašu spoločnosť /meno a web stránku/ uverejníme vo filme, ku ktorému prispejete - priamo vo videu:  “PODPORILI”, alebo pod názvom “PARTNER”.

BANKOVÉ SPOJENIE: 
OZ.Vedomá Planéta/ SK5183300000002101961918
Píšte pre nás prosím do predmetu:
"Dar k filmu"

SPOLUPRACUJEME

Vedoma planeta napis - Logo.png
bottom of page