NAŠa kRAJina

inšpiratívny dokument 

Film o Nás pre Nás

PROLÓG 

“Cítim, že je dôležité, aby človek rozpoznal svoju skutočnú podstatu...že všetky skutočné hodnotné zmeny v spoločnosti môžu nastať až zmenou človeka na jeho vnútornej úrovni. Tou naozajstnou cestou je cesta do nášho vnútra. Mám tým na mysli: Zmeníš Seba – Zmeníš Svet, v ktorom žiješ. A nie naopak.

(režisér filmu Mike Satori)                                                                                                                                        

Graphic leaves element
Nas Raj Uvodna.JPG

"Cieľom projektu je rozšírenie po-vedomia osobnej zodpovednosti za všetko čo človek v živote tvorí. Od myšlienky, až po konanie. Poukazujeme na dôležitosť skrze krajinu a ľudí ako na jeden celok.Na Život v Jednote."

SPOLUPRACUJME
TRANSFORMUJME - TVORME SPOLOČNE ZDRAVÚ 
SPOLOČNOSŤ V JEDNOTE

Záhradkár Vedomy clovek.JPG

Projekt je zameraný k ľudom, ktorí túžia vsúpiť do svojej sily a podporiť tak svoju tvorivosť, motiváciu k práci a nájdenie zmyslu života v samotnom bytí.

Film pojednáva o dôležitých hodnotách pre spoločnosť ako sú spolupráca, tvorivosť, a odhodlanie objavovať a napĺňať svoj skutočný ľudský potenciál. Dané témy približujeme cez výpovede ľudí, ktorých poslaním je rozvíjanie vedomého života v rámci celej spoločnosti. Ich dlhoročné skúsenosti v rôznych oblastiach budú divákovi priblížené cez ich výpovede, v ktorých nám približujú svoje úprimné, skúsenosťou nadobudnuté poznanie. (Viď. video ukážka od 1.36 sek).

Graphic leaves element

UKÁŽKA K FILMU 

SATORI CINEMA pripravuje audio-vizuálne a fotografické diela (dokumentárno - sociálne - vzdelávacie), vďaka ktorým si divák  bude mať možnosť uvedomiť svoju skutočnú podstatu a hodnotu života, existencie samotnej.

STAŇ SA PODPOROVATEĽOM, ČI PARTNEROM FILMU
 

Spojme sily a podporme sa navzájom.
Vytvorme si spoločne náš „Raj na Zemi“. Na úspešné dokončenie filmu hľadáme podporovateľov.

 

Je pre nás dôležité aby naša kreatívna práca dosahovala kvalitné technické prevedenie a stala sa tak pútavou pre široký okruh diváckej verejnosti.

Vopred  ďakujeme za vašu finančnú podporu. Vašu spoločnosť /meno a web stránku/ uverejníme vo filme, ku ktorému prispejete - priamo vo videu:  “PODPORILI”, alebo pod názvom “PARTNER”.

BANKOVÉ SPOJENIE: 
OZ.Vedomá Planéta/ SK5183300000002101961918
Píšte pre nás prosím do predmetu:
"Dar k filmu"

Graphic leaves element
Vedoma planeta napis - Logo.png

SPOLUPRACUJEME